Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Có đáp án chi tiết)

5/5 - (1 bình chọn)

Sáng ngày 12/12, Đại học Quốc gia TP.HCM đã công bố đề thi mẫu của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 gồm có 120 câu hỏi trắc nghiệm với 150 phút là tổng thời gian làm bài. Tham khảo chi tiết đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề mẫu) ngay sau đây!

Bài viết tham khảo thêm:

Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu)

Tương tự cấu trúc như các năm trước, tuy nhiên đề thi năm 2020 sẽ tiếp tục được đổi mới để đánh giá được chính xác và toàn diện hơn về năng lực của thí sinh, giúp tuyển chọn được những thí sinh có năng lực phù hợp cho giáo dục tại đại học. 

Các bạn tải bộ đề về máy tính hoặc điện thoại di động để chủ động trong quá trình luyện đề đánh giá năng lực nhé.

Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề mẫu)

Sau đây là đề thi minh họa 2020 gồm 14 trang do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố:

de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-1
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 1
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-2_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 2
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-3_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 3
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-4_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 4
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-5_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 5
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-6_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 6
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-7_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 7
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-8_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 8
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-9_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 9
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-10_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 10
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-11_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 11
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-12_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 12
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-13_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 13
de-thi-mau-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2020-14_11zon
Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu) – Trang 14

Đáp án đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2020 (Đề thi mẫu)

— Đang cập nhật —