Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Có đáp án chi tiết)

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày 9/2/2022, đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (đề thi mẫu) đã được trường công bố nhằm giúp thí sinh làm quen với cấu trúc đề thi, thời gian làm bài. Năm 2022 Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn sử dụng chung bộ đề thi mẫu đánh giá năng lực 2021 nhé!

Bài viết tham khảo thêm:

I – Đáp án đề thi đánh giá năng lực 2022 ĐHQG TPHCM:

Ngoài bảng đáp án, Khóa Học Tốt đã tổng hợp lời giải chi tiết của tất cả 120 hỏi trong đề thi minh họa đánh giá năng lực 2022 ĐHQG TP.HCM. Các bạn thi sinh truy cập đường link phía dưới để tải về nhé!

Đáp án đề thi đánh giá năng lực 2022 TP.HCM (Đề thi mẫu)

II – Đề thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 2022 (Đề thi mẫu)

Các bạn thí sinh hãy tải bộ đề thi mẫu về máy tính hoặc điện thoại di động để có thể chủ động trong quá trình luyện đề đánh giá năng lực nhé!

Đề thi đánh giá năng lực 2022 TP.HCM (Đề thi mẫu)

Sau đây là đề thi minh họa do Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh công bố:

de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-1
Đề thi đánh giá năng lực năm 2022 ĐHQG HCM
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-2
Đề thi ĐGNL 2022
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-3
Đề thi đánh giá năng lực 2022
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-4
Đề thi đánh giá năng lực 2022 đhqg hcm
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-5
Đề thi đánh giá năng lực 2022 ĐH quốc gia
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-6
Đề thi đánh giá năng lực 2022 ĐHQG TP.HCM
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-7
Đề thi mẫu đánh giá năng lực năm 2022 đhqghcm
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-8
Đề mẫu đánh giá năng lực 2022
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-9
Đề đánh giá năng lực
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-10
Đề thi đánh giá năng lực 2022 đhqg hcm
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-12
Đề thi đánh giá năng lực 2022
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-13
Đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia TP.HCM 2022 (Đề mẫu) – Trang 12
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-14
Đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia TP.HCM 2022 (Đề mẫu) – Trang 13
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-15
Đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia TP.HCM 2022 (Đề mẫu) – Trang 14
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-16
Đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia TP.HCM 2022 (Đề mẫu) – Trang 15
de-thi-danh-gia-nang-luc-dhqg-tphcm-17
Đề thi đánh giá năng lực đại học quốc gia TP.HCM 2022 (Đề mẫu) – Trang 16